PROGRAM

Program edukacyjny Żłobka Krokodylek został opracowany przez Dyrektora Pedagogicznego wraz z Psychologiem Dziecięcym współpracującym z naszą placówką. Program ma na celu rozwijać pamięć słuchową i wzrokową, małą i dużą motorykę, spostrzegawczość, umiejętności twórczego myślenia, a także wspierać postępy dzieci w czynnościach samoobsługowych.

Poprzez nasze działania pragniemy zapewniać każdemu dziecku warunki do prawidłowego i wszechstronnego rozwoju wykorzystując następujące metody:

  • metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego,
  • metodę Pedagogiki Zabawy Klanzy – zajęcia wdrażające zasady pracy z grupą, wspomagające inteligencję społeczną,
  • zabawy fundamentalne – zabawy wspomagające harmonijny rozwój dziecka.

Zabawy dydaktyczne

Gry i zabawy dydaktyczne to zabawy kształcące. Opierają się na pracy w grupach, grach dydaktycznych oraz opowiadaniach. Zabawy dydaktyczne przyśpieszają i wspomagają rozwój zdolności porozumiewania się z otoczeniem, wchodzenia w kontakty z rówieśnikami, nawiązywania relacji, tym samym rozszerzając u dzieci zasób słownictwa. Dzieci uczą się współdziałania i współpracy z rówieśnikami, ćwiczą funkcje umysłowe, utrwalają wiadomości i nabywają nowych umiejętności. Dzieci mają możliwość doświadczenia czegoś nowego. Przykładowe zajęcia to: rozróżnianie cech przedmiotów, kształtu, wielkości, barwy, rozpoznawanie i utrwalanie kolorów.

Zajęcia z języka angielskiego

Zajęcia włączone są w rytm codziennych czynności. Dzieci poznają  nowe słowa związane ze swoimi działaniami w czasie posiłku, śpiewu, tańca, spaceru. Codziennie prowadzone są zajęcia z lektorem wzbogacone o interaktywne gry i zabawy dostosowane do wieku dzieci.

Wyrabianie nawyków higienicznych, porządkowych i grzecznościowych

Dzieci uczą się funkcjonowania w grupie oraz prawidłowych  zachowań: czekania w kolejce, dzielenia się zabawką, sprzątania po skończonej zabawie. Poznają trzy magiczne słowa: proszę, dziękuję, przepraszam. Kształtujemy w dzieciach nawyk mycia rąk przed i po posiłku. Wspieramy trening czystości , oraz uczymy czynności samoobsługowych takich jak: nauka ubierania się i rozbierania, samodzielne spożywanie posiłków.

Zabawy konstrukcyjne

Polegają na budowaniu, składaniu całości z elementów z wykorzystaniem różnorodnego materiału. Dziecko bawiąc się, wykonując czynności konstrukcyjne odczuwa przyjemność, zadowolenie, jednocześnie zaspakaja ważną potrzebę tworzenia.

Dzięki takim zabawom dziecko potrafi:

  • budować z klocków różnej wielkości i różnorodnych kształtach,
  • konstruować, łączyć elementy,
  • budować z piasku lub śniegu,
  • tworzyć i konstruować z różnych przedmiotów zabawki.

Celem zabaw manipulacyjno- konstrukcyjnych jest: rozwój zręczności i koordynacji ruchów a w szczególności usprawnienie pracy dłoni – palców i nadgarstka, usprawnianie procesów myślenia i koncentracji, ćwiczenie cierpliwości i wytrwałości.

Zabawy rytmiczno- muzyczne

Rozwijanie sprawności fizycznej i muzyczno-ruchowej poprzez prowadzenie zabaw ruchowych takich jak: rytmika, gimnastyka poranna,  taniec, śpiew. Zajęcia odbywają się codziennie.  W tym czasie dzieci uczą się piosenek, wierszyków oraz prostych układów ruchowych. Poznają różne instrumenty muzyczne. Zajęcia łączą muzykę z ruchem, aby wpłynąć na rozwój sensoryczno-motoryczny u dziecka oraz wspierać jego motorykę dużą. Dzieci chętnie uczą się piosenek i z przyjemnością naśladują ruchy. Zabawy muzyczne kształtują umiejętność pracy w grupie. Wykorzystanie ruchu oraz tańca daje dzieciom możliwość przeżycia pozytywnych emocji. Zajęcia rozwijają inwencję twórczą, słuch muzyczny, koordynację ruchową. Dodatkowo raz w tygodniu prowadzone są zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w celu dbania o odpowiednią postawę dzieci szczególnie w tak ważnym okresie intensywnego wzrostu.

Zabawy plastyczno-techniczne

Wspólnie tworzymy małe dzieła sztuki. Zapoznajemy dzieci z kredkami, farbami, plasteliną, masą solną i różnymi technikami powstania prac plastycznych. Zajęcia mają na celu usprawnienie motoryki małej i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Zajęcia wpływają korzystnie na rozwój twórczego myślenia, pobudzają wyobraźnię oraz poprawiają koncentrację uwagi. Zajęcia te oprócz funkcji usprawniających mają na celu rozwijanie zmysłu estetycznego.

Zabawy sensoryczne

W pierwszych latach życia dziecko poznaje świat wielozmysłowo, czyli polisensorycznie. Podczas tego rodzaju zabaw mali ludzie poznają różne konsystencje, tekstury i kształty. Mieszają, przelewają, gniotą, wąchają, smakują. Zajęcia wpływają na prawidłowe nabywanie umiejętności związanych z odbiorem, klasyfikacją i łączeniem wrażeń zmysłowych.

Zabawy usprawniające i rozwijające mowę

Ten typ zajęć pozwala na poszerzenie zasobu słów oraz poprawę artykulacji. Stymulujemy sprawność językową dziecka poprzez wprowadzanie nowych słów, przypominanie wcześniej poznanych. Ćwiczenia obejmujące gimnastykę buzi i języka usprawniają działanie aparatu mowy, ułatwiają przezwyciężanie trudności rozwojowych związanych z nabywaniem umiejętności prawidłowej mowy dzieci. Raz w tygodniu prowadzone są zajęcia z logorytmiki przez logopedę wykonującego z dziećmi szereg ćwiczeń pobudzających aparat mowy do prawidłowej pracy.

Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych