CO NAS WYRÓŻNIA

Autorski program

Autorski program Przedszkola Krokodylek stawia na rozwijanie w dzieciach otwartości, analitycznego i logicznego myślenia, a także współpracy i kreatywności. Dziecko indywidualnie wybiera to, czego chce się nauczyć, kierując się wewnętrzną motywacją oraz zainteresowaniami. Rolą nauczyciela jest proponowanie, inspirowanie i wspieranie samodzielności dziecka. Poczucie satysfakcji i szczęścia dziecka płynące z wolności idą w parze z rozwojem kreatywności, samodzielności i odpowiedzialności. Naszym celem edukacyjnym jest:

 • wszechstronny, harmonijny rozwój dziecka,
• rozbudzanie ciekawości świata,
• kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej,
• rozwijanie umiejętności społecznych,
• kształtowanie sprawności fizycznej.

Stosujemy w pracy z dziećmi wiele nowatorskich metod oraz bazujemy na wielu nurtach pedagogicznych, które inspirują nas do wspierania małego człowieka w jego indywidualnym rozwoju. Najwięcej czerpiemy z następujących idei pedagogicznych: rodzicielstwa bliskości, porozumienia bez przemocy, wartości promowanych przez Jespera Juula. Stosujemy w pracy z dziećmi takie metody jak Metodę Projektów Badawczych L. Katz, Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Dziecięcą Matematykę Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej oraz Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Edukacja językowa

W Krokodylku dzieci uczą się angielskiego codzienne poprzez zabawę, podczas zajęć sportowych, kulinarnych, a także przyrodniczych. Uczenie się języka obcego we wczesnym wieku rozwija drogi w korze mózgowej dziecka i bardzo silnie stymuluje rozwój ogólnej inteligencji. Im dziecko jest młodsze, tym łatwiej i bardziej naturalnie przychodzi mu przyswajanie obcego języka.  Dzieci w wieku przedszkolnym mają dużą potrzebę ruchu i ograniczoną koncentrację, dlatego zdobywamy ich zainteresowanie czynnościami, które angażują je całościowo: pozwalają się „wyskakać” i być w interakcji z rówieśnikami. Dzieci uczą się poprzez piosenki i rymowanki, ponieważ dają im one możliwość efektywnego uczenia się poprzez zabawę w grupie. W Krokodylku prowadzimy różne zajęcia w języku angielskim m. in :

• przyrodnicze np. sadzenie nasion i cebulek,
• naukowe np. jak rosną rośliny, jaki kształt mają bańki mydlane,
• lekcje gotowania np. poprzez przygotowanie sałatki owocowej,
• plastyczne np. podczas wykonywania prac plastycznych,
• ruchowe tj. gimnastyka korekcyjna w języku angielskim.

Nabywanie umiejętności językowych przez małe dzieci odbywa się u nas drogą naturalną i intuicyjną.

Edukacja sportowa

W Krokodylku stawiamy na rozwój dużej motoryki poprzez codzienne aktywności sportowe pod okiem wykwalifikowanego trenera. Aktywność ruchowa jest naturalną potrzebą dla dziecka w wieku przedszkolnym oraz niezbędna dla zapewnienia prawidłowego rozwoju: fizycznego, umysłowego, motorycznego i społecznego. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych przedszkolaków w placówce organizowane są systematyczne zajęcia:

• codzienna poranna gimnastyka,
• „Baw się zdrowo na sportowo”, czyli sportowe zawody dla dzieci,
• „Saneczkowe zawody”, czyli zimowe szaleństwo na sankach w ogrodzie przedszkolnym,
• „Rowerowy maj”, czyli sezon rowerowy w przedszkolu,
• „Turniej piłki nożnej” dla wszystkich przedszkolaków,
• „Igrzyska olimpijskie”, czyli Dzień Dziecka na sportowo,
• raz w tygodniu gimnastyka korekcyjna w języku angielskim.

Zabawy ruchowe rozwijają i doskonalą sprawność ruchową poprzez kształtowanie prawidłowej postawy, koordynację ruchową, wzmacnianie odporności, zapobieganie wadom postawy. Dodatkowo zajęcia sportowe wpływają na poprawę koncentracji, poczucie własnej wartości, umiejętność znoszenie porażek i przyjmowania krytyki, a także na umiejętność pracy zespołowej.

Wierzymy, że wykształcenie u dziecka w wieku przedszkolnym nawyku codziennej aktywności fizycznej zaowocuje potrzebą aktywnego spędzania czasu w dalszym życiu, a także rozbudzi zainteresowania sportowe u naszych podopiecznych.

Projekty edukacyjne

W Krokodylku pracujemy metodą projektów badawczych L. Katz. Dzięki tej metodzie uczymy dzieci współpracy w grupie, rozwijamy w nich umiejętności wyciągania wniosków, prowadzenia dyskusji oraz zadawania pytań.  Wybór tematu projektu w pracy z małymi dziećmi jest zawsze konkretny, opiera się w dużym stopniu na bezpośrednim doświadczaniu i autentycznych obiektach, w naturalny sposób odwołuje się do wcześniejszych doświadczeń, oferuje dostęp do pobliskich miejsc związanych z tematem, daje dzieciom okazję do prowadzenia badań przy minimalnej pomocy dorosłych, a także przedstawienia zdobytej wiedzy w sposób dostosowany do wieku dzieci. Przeprowadziliśmy w przedszkolu m.in. następujące projekty z dziećmi: jabłko, but, pociąg, samochód, liść, kot, jajko, czekolada i woda.

W ramach naszych działań dzieci były na wielu wycieczkach: u szewca, w salonie samochodowym u mechanika, na peronie, jechały koleją, były w Muzeum Kolejnictwa, w parku miejskim, na łące i w manufakturze czekolady. Do przedszkola przychodzili eksperci – często w tę rolę wcielali się rodzice. W cały proces pracy nad projektem włączeni byli rodzice i najbliższa rodzina, którzy przygotowywali z dziećmi różnego rodzaju materiały do zajęć i gromadzili z nami  eksponaty do obserwacji i pogłębiania wiedzy. Każdy z tych projektów zakończony był prezentacją wiedzy i umiejętności dzieci przed gronem rodziców. Po miesiącu było widać ile działań wykonały dzieci i jak wielką pozyskały wiedzę. Praca tą metodą przynosi wymierne korzyści dla małych odkrywców i pozwala im rozwijać swoje zainteresowania, a także pobudza do dalszego odkrywania świata zewnętrznego.

CO NAS WYRÓŻNIA

Autorski program

Autorski program Przedszkola Krokodylek stawia na rozwijanie w dzieciach otwartości, analitycznego i logicznego myślenia, a także współpracy i kreatywności. Dziecko indywidualnie wybiera to, czego chce się nauczyć, kierując się wewnętrzną motywacją oraz zainteresowaniami. Rolą nauczyciela jest proponowanie, inspirowanie i wspieranie samodzielności dziecka. Poczucie satysfakcji i szczęścia dziecka płynące z wolności idą w parze z rozwojem kreatywności, samodzielności i odpowiedzialności. Naszym celem edukacyjnym jest:

 • wszechstronny, harmonijny rozwój dziecka,
• rozbudzanie ciekawości świata,
• kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej,
• rozwijanie umiejętności społecznych,
• kształtowanie sprawności fizycznej.

Stosujemy w pracy z dziećmi wiele nowatorskich metod oraz bazujemy na wielu nurtach pedagogicznych, które inspirują nas do wspierania małego człowieka w jego indywidualnym rozwoju. Najwięcej czerpiemy z następujących idei pedagogicznych: rodzicielstwa bliskości, porozumienia bez przemocy, wartości promowanych przez Jespera Juula. Stosujemy w pracy z dziećmi takie metody jak Metodę Projektów Badawczych L. Katz, Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Dziecięcą Matematykę Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej oraz Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Edukacja językowa

W Krokodylku dzieci uczą się angielskiego codzienne poprzez zabawę, podczas zajęć sportowych, kulinarnych, a także przyrodniczych. Uczenie się języka obcego we wczesnym wieku rozwija drogi w korze mózgowej dziecka i bardzo silnie stymuluje rozwój ogólnej inteligencji. Im dziecko jest młodsze, tym łatwiej i bardziej naturalnie przychodzi mu przyswajanie obcego języka.  Dzieci w wieku przedszkolnym mają dużą potrzebę ruchu i ograniczoną koncentrację, dlatego zdobywamy ich zainteresowanie czynnościami, które angażują je całościowo: pozwalają się „wyskakać” i być w interakcji z rówieśnikami. Dzieci uczą się poprzez piosenki i rymowanki, ponieważ dają im one możliwość efektywnego uczenia się poprzez zabawę w grupie. W Krokodylku prowadzimy różne zajęcia w języku angielskim m. in :

• przyrodnicze np. sadzenie nasion i cebulek,
• naukowe np. jak rosną rośliny, jaki kształt mają bańki mydlane,
• lekcje gotowania np. poprzez przygotowanie sałatki owocowej,
• plastyczne np. podczas wykonywania prac plastycznych,
• ruchowe tj. gimnastyka korekcyjna w języku angielskim.

Nabywanie umiejętności językowych przez małe dzieci odbywa się u nas drogą naturalną i intuicyjną.

Edukacja sportowa

W Krokodylku stawiamy na rozwój dużej motoryki poprzez codzienne aktywności sportowe pod okiem wykwalifikowanego trenera. Aktywność ruchowa jest naturalną potrzebą dla dziecka w wieku przedszkolnym oraz niezbędna dla zapewnienia prawidłowego rozwoju: fizycznego, umysłowego, motorycznego i społecznego. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych przedszkolaków w placówce organizowane są systematyczne zajęcia:

• codzienna poranna gimnastyka,
• „Baw się zdrowo na sportowo”, czyli sportowe zawody dla dzieci,
• „Saneczkowe zawody”, czyli zimowe szaleństwo na sankach w ogrodzie przedszkolnym,
• „Rowerowy maj”, czyli sezon rowerowy w przedszkolu,
• „Turniej piłki nożnej” dla wszystkich przedszkolaków,
• „Igrzyska olimpijskie”, czyli Dzień Dziecka na sportowo,
• raz w tygodniu gimnastyka korekcyjna w języku angielskim.

Zabawy ruchowe rozwijają i doskonalą sprawność ruchową poprzez kształtowanie prawidłowej postawy, koordynację ruchową, wzmacnianie odporności, zapobieganie wadom postawy. Dodatkowo zajęcia sportowe wpływają na poprawę koncentracji, poczucie własnej wartości, umiejętność znoszenie porażek i przyjmowania krytyki, a także na umiejętność pracy zespołowej.

Wierzymy, że wykształcenie u dziecka w wieku przedszkolnym nawyku codziennej aktywności fizycznej zaowocuje potrzebą aktywnego spędzania czasu w dalszym życiu, a także rozbudzi zainteresowania sportowe u naszych podopiecznych.

Projekty edukacyjne

W Krokodylku pracujemy metodą projektów badawczych L. Katz. Dzięki tej metodzie uczymy dzieci współpracy w grupie, rozwijamy w nich umiejętności wyciągania wniosków, prowadzenia dyskusji oraz zadawania pytań.  Wybór tematu projektu w pracy z małymi dziećmi jest zawsze konkretny, opiera się w dużym stopniu na bezpośrednim doświadczaniu i autentycznych obiektach, w naturalny sposób odwołuje się do wcześniejszych doświadczeń, oferuje dostęp do pobliskich miejsc związanych z tematem, daje dzieciom okazję do prowadzenia badań przy minimalnej pomocy dorosłych, a także przedstawienia zdobytej wiedzy w sposób dostosowany do wieku dzieci. Przeprowadziliśmy w przedszkolu m.in. następujące projekty z dziećmi: jabłko, but, pociąg, samochód, liść, kot, jajko, czekolada i woda.

W ramach naszych działań dzieci były na wielu wycieczkach: u szewca, w salonie samochodowym u mechanika, na peronie, jechały koleją, były w Muzeum Kolejnictwa, w parku miejskim, na łące i w manufakturze czekolady. Do przedszkola przychodzili eksperci – często w tę rolę wcielali się rodzice. W cały proces pracy nad projektem włączeni byli rodzice i najbliższa rodzina, którzy przygotowywali z dziećmi różnego rodzaju materiały do zajęć i gromadzili z nami  eksponaty do obserwacji i pogłębiania wiedzy. Każdy z tych projektów zakończony był prezentacją wiedzy i umiejętności dzieci przed gronem rodziców. Po miesiącu było widać ile działań wykonały dzieci i jak wielką pozyskały wiedzę. Praca tą metodą przynosi wymierne korzyści dla małych odkrywców i pozwala im rozwijać swoje zainteresowania, a także pobudza do dalszego odkrywania świata zewnętrznego.

Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych